КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
ПОВИК за учество на Собрание на Комората на Медија... 14.05.2019 ПОВИК за учество на Собрание на Комората на Медијатори Види детали
Прва Европска Конференција за медијација во Републ... 19.04.2019 Прва Европска Конференција за медијација во Република Северна Македонија - Медијацијата и бизнисот – Со развојот на мед... Види детали
Програма за Европска Конференција за Медијација 12.04.2019 Програма за Европска Конференција за Медијација Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.