КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
ЕВРОПСКИ ДЕН НА ГРАЃАНСКА ПРАВДА - Тема - МЕДИЈАЦИ... 26.10.2019 МЕДИЈАЦИЈАТА И БИЗНИСОТ – БИЗНИСОТ РАСТЕ АКО СПОРОТ СЕ РЕШИ БРЗО Види детали
Kонференција со наслов „Нотарски денови“ 21.10.2019 На 19 и 20 октомври во Струга во организација на Нотарската Комора на Република Северна Македонија беше одржана конферен... Види детали
Младеновски: Медијацијата е дискретна и ја чува пр... 19.10.2019 Претседателот на Комора на медијатори на Република Северна Македонија, м-р Славе Младеновски, како пионер во процесот на... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.