Средба Нотарска комора на РМ – Комора на медијатори на РМ

На 17 септември 2018 година во просториите на Нотарската комора на РМ беше одржана средба меѓу претставници на Нотарската комора и Комората на медијатори.

Прочитај повеќе

Меморандум за соработка меѓу Комората на медијатори на РМ и Центарот за правни истражувања и анализи

Целта на овој меморандум е зајакнување на досегашната соработка помеѓу Комората на медијатори на Република Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи во насока на остварување на заедничките цели и заложби.

Прочитај повеќе

Мислењата на анкетираните судии за медијацијата – извештај за примената на алтернативното решавање на спорови

Поголемиот дел од анкетираните судии сметаат дека странките не знаат за медијацијата како можност и не знаат дека имаат право на избор на начинот на кој ќе го решат спорот во кој се нашле, се вели во тематскиот извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата“, спроведен од Институтот за европска политика.

Прочитај повеќе